lorem ipsum

AÏLLAMENTS TÉRMICS

Gran varietat d’aïllaments com porex, extruit, llana de roca, llana mineral, multicapa o naturals.
Veure més »

lorem ipsum

AÏLLAMENT ACÚSTIC I INSONORITZACIÓ

Productes per la insonorització o acondicionament acústic de tot tipus de sales o habitacions.
Veure més »

lorem ipsum

ALLEUGERANTS

Perlita, vermiculita i arlita per a la construcción i la industria.
Veure més »

lorem ipsum

COBERTES I LLUERNARIS

Tot tipus de cobertes. Fibrociment, planxes, PVC, poliéster i policarbonat.
Veure més»

lorem ipsum

GUIX

Gran varietat de guix i productes per a la decoració amb escaiola.
Veure més »

lorem ipsum

IMPERMEABILITZACIÓ

Làmines asfàltiques, butilo, membranes protectores,pintura, tègola, placa bajo teja i bituminosa per a tot tipus d’impermeabilització.
Veure més »

lorem ipsum

PANELL SANDWICH

Panell sándwich de coberta, façana, imitació teula i tots els accessoris.
Veure més »

lorem ipsum

PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Plaques, perfileria i accessoris per a la colocació de palca de guix laminat.
Veure més »

lorem ipsum

POLICARBONAT CELULAR I METACRILAT

Policarbonat celular, metacrilat i accessoris .
Veure més »

lorem ipsum

MATERIALS DE PROTECCIÓ PASSIVA AL FOC

Varietat de productes per a la protección passiva, com plaques, morter, llana de roca i cartró sense amiant.
Veure més »

lorem ipsum

SOSTRES DESMONTABLES

Tot tipus de sostres desmontables. Guix, fibra, llana de roca, viruta de fusta, industrials i la perfileria per a la colocació.
Veure més »

lorem ipsum

CATÀLEG CONSTRUCCIÓ

Descarrega el catàleg de construcció completa en format PDF.
Veure més »

lorem ipsum

CATÀLEG DECORACIÓ

Descarrega el catàleg de decoració completa en format PDF.
Veure més »