PERLITA I VERMICULITA

Aplicació: Material per alleugerir guixos i monocapes. Aïllament lleuger entre tabics de vivendes.

PRODUCTES

ARLITA EXPANDIDA

Sacs d’arlita expandida de 10-20 mm.

Aplicació: Material per alleugerir estructures de formigó. Drenatges i jardineria.

PRODUCTES

CELLAIRE

Bobines de polietilé contra el soroll d’mpacte de diverses amplades.

Aplicació: Banda per entrega solera-paret i juntes de dilatació.

PRODUCTES