Plaques standard

PLAQUES STANDARD

Plaques de guix laminat de diverses mides i gruixos per a sostres, tabiquería i trasdosats.

PRODUCTES
Plaques especials

PLAQUES ESPECIALS

Plaques de guix laminat d’alta duresa, exterior, resistència al foc i per sales de raigs X.

PRODUCTES
Perfileria PYL

PERFILERIA PYL

Tot tipus de perfileria per a la col.locació de plaques de guix laminat.

PRODUCTES
Pastes i cintes

PASTES, VISOS I CINTES

Gran varietat de pastes, cintes i visos per a la col.locació de plaques de guix laminat.

PRODUCTES
Accessoris

ACCESSORIS PYL

Accessoris per a la col.locació de placa de guix laminat com registres, caixes de llum, soports,…

PRODUCTES
Premarcs

PREMARCS I PORTES

Gran varietat de premarcs i portes per a placa de guix laminat.

PRODUCTES

PREFORMATS PYL

PRODUCTES