ALLEUGERANTS

By |2021-02-02T11:09:07+00:00gener 24th, 2019|Aligerantes, Construcció|

PERLITA I VERMICULITAAplicació: Material per alleugerir guixos i monocapes. [...]